Skip Ribbon Commands
Skip to main content

ANASAYFA

:

Hakkimizda

ANASAYFA
 
DIŞ İLİŞKİLER DAİRESİ BAŞKANLIĞI
 
 
KURULUŞ
 
         Dış İlişkiler Dairesi Başkanlığı 1981 yılında Makama bağlı bir birim olarak kurulmuş ve 1982 yılında Daire Başkanlığına dönüştürülmüştür. 26.06.2006 tarihinde yürülüğe giren “EGM Dış İlişkiler Daire Başkanlığı Kuruluş, Görev ve Çalışma Yönetmeliği” ile yurtdışı ilişkilerin daha verimli yürütülebilmesini teminen yeniden yapılandırılmıştır.
         Başkanlığımız Avrupa Birliği, Strateji Geliştirme ve Destek, Yurtdışı Görevlendirme, Protokol, Uluslararası Polis İşbirliği, Uluslararası Kuruluşlar, Uluslararası Eğitim, Uluslararası Polis Misyonları ve İnsan Hakları olmak üzere 9 Şube Müdürlüğünden oluşmaktadır.
 
GÖREVLERİMİZ  
 
         Genel Müdürlüğün, yabancı ülke güvenlik teşkilatları ve ilgili uluslararası kuruluşlar ile teknik düzeyde işbirliği hizmetlerinin tesisini ve etkin bir şekilde yürütülmesini sağlamak;
         Uluslararası polis işbirliğine hukuki zemin oluşturan ve esas ve usullerini belirleyen ikili ve çok taraflı anlaşma, protokol ve diğer hukuki belgelerin, 244 sayılı kanuna uygun ve Dışişleri Bakanlığı ile koordineli olarak hazırlanması, müzakere edilmesi, imzalanması ve uygulanması hususlarında Bakanlık ile Genel Müdürlüğümüz ve/veya ilgili Daire Başkanlıkları arasında iç koordinasyonu sağlamak, bilgi toplamak ve paylaşmak;
 
        Uluslararası kuruluş ve yabancı ülke heyetleri ile yapılacak resmi müzakereler öncesinde ilgili kurum/kuruluş ve Daire Başkanlıklarının görüşlerini toplamak, gündem ve görüşmeler sırasında ihtiyaç duyulabilecek tüm bilgileri içeren dokümanları hazırlamak, müzakereler sırasında hazır bulunmak ve sonuçlarına göre gereğini yapmak;
         İmzalanan hukuki belgelerde vadeye bağlanmış hükümleri tespit edip, zamanı geldiğinde, yükümlülüklerin yerine getirilmesi için Dışişleri Bakanlığı ve ilgili birimlerle koordineyi sağlamak, gerekli hazırlıkları yapmak.
  • Polis Radyosu
  • Kurumsal E-Posta
  • Polsan
  • Polis Eşleri Kaynaşma-Yardımlaşma Derneği
  • İçişleri Bakanlığı
  • BİMER