Şerit Komutlarını Atla
Ana içeriğe atla
 
STRATEJİ GELİŞTİRME VE DESTEK ŞUBE MÜDÜRLÜĞÜ
 
5018 sayılı Kamu Mali Yönetimi ve Kontrol Kanununun harcama sorumluluğu çerçevesinde daha önce İdari ve Mali İşler Dairesi Başkanlığınca yürütülen hizmetlerin bir kısmı Daire Başkanlıklarına devredildiğinden Şube Müdürlüğümüz Mali İşler Büro Amirliğinin iş yükünde büyük artış olmuştur.
Emniyet Genel Müdürlüğü Yurtdışı Teşkilatı kadrolarına sürekli görevle atanan Emniyet Müşaviri ve Ataşelerinin özlük haklarına ait işlemler, Emniyet Genel Müdürlüğü Taşra Teşkilatı personelinin yurtdışı geçici görev yollukları ile yine taşra teşkilatı personeli ve bakmakla yükümlü olduğu kişilerin yurtdışı sürekli görev yolluklarına ait işlemler Başkanlığımızca yürütülmekte olup, geçici görev ve sürekli görev yolluğu talep edecek personelin aşağıda belirtilen evraklar ile müracaat etmesi gerekmektedir.
Yurtdışı Geçici Görev Yolluğu için istenilen belgeler:
1- Yurtdışı Geçici Görev Yolluğu Bildirimi (beyan sahibince imzalanmış ve birim yetkilisince onaylanmış)(2 Adet)
2- Bakanlık Onayı.(2 Adet)
3- Göreve Başlama Yazısı.(2 Adet)
4- Uçak bileti faturası ve elektronik bilet asılları.(2 Adet)
5- Yurtdışı çıkış harcı makbuzu aslı ya da pasaporta yapıştırılmış pulun giriş-çıkış kaşelerinin bulunduğu sayfalar ile pasaportun fotoğraf bulunan sayfasının  fotokopileri.(2 Adet)
6- Pasaport cüzdan bedeli makbuzu aslı.(2 Adet)
7- Pasaport cüzdanının fotoğraflı kısmı ile çıkış/giriş damgalarının bulunduğu yerlerin fotokopisi.(2 Adet)
8- Otel ücreti ödendi ise fatura aslı ve tercümesi.(2 Adet)
9- Dilekçe (Hesap Numarası-IBAN Numarası, TC Kimlik Numarası ve Telefon Numarası).(2 Adet)
Yurtdışı Sürekli Görev Yolluğu için istenilen belgeler:
1- 2 adet Yurtdışı Sürekli Görev Yolluğu Bildirimi (beyan sahibince imzalanmış ve birim yetkilisince onaylanmış)
2- Kararname (Atama veya Dönüş)
3- İlişik Kesme veya Göreve Başlama Yazısı.
4- Uçak Bileti Faturası ve elektronik bilet asılları
5- Bakmakla yükümlü olduğu kişilere ait uçak bilet faturaları ve elektronik bilet asılları.
6- Görev bitiminde elçilik ya da konsolosluktan ilişik kesme yazısı.
7- Dilekçe (Hesap Numarası-IBAN Numarası, TC Kimlik Numarası ve Telefon Numarası)
 
Yurtdışı Görev Yolluk Bildirimi İndiriniz 
 
  • Polis Radyosu
  • Kurumsal E-Posta
  • Polsan
  • Polis Eşleri Kaynaşma-Yardımlaşma Derneği
  • İçişleri Bakanlığı
  • BİMER