Şerit Komutlarını Atla
Ana içeriğe atla

 

 
ULUSLARARASI EĞİTİM ŞUBE MÜDÜRLÜĞÜ
 
Başbakanlık tarafından “Yetiştirilmek Amacıyla Yurtdışına Gönderilecek Devlet Memurları Hakkında Yönetmelik” çerçevesinde Genel Müdürlüğümüze tahsis edilen lisansüstü ve Kısa süreli eğitim kontenjanları (Master, Doktora, Kısa Süreli Eğitim ve Uluslararası Kuruluşlarda Staj) çerçevesinde Eğitim Daire Başkanlığı tarafından yapılan sınavı kazanan personel yurtdışı eğitime gönderilmektedir. Sınav neticesinde başarılı olan personel tarafından temin edilen kabul belgeleri ile birlikte Şube Müdürlüğümüzce görevlendirme işlemleri yapılmaktadır. Günümüzde işlenen suçlar çağın getirdiği bilimsellik ve teknolojinin kullanılması ile daha karmaşık bir hal almıştır. Suç ile mücadelede izlenen yöntemler de, bu doğrultuda bilimsel olmak zorundadır. Ülkemizin özellikle jeopolitik konumu nedeni ile iç güvenliğin korunmasında oldukça etkin yöntem ve teknolojilerden istifade edilmesinin gereği ortadadır.           
 
Emniyet teşkilatımız, tüm bu gerçekleri göz önünde bulundurarak, suç ile mücadele konusunda ilerleme kaydetmiş ülkelerin akademik çalışma yapan kurumları ile işbirliğine geçmiştir. Bu bağlamda Emniyet Genel Müdürlüğümüz küreselleşme ile gittikçe artan ve AB’ye giriş sürecimizde daha da çok hissedilen uluslar arası ilişkileri gerçekleştirebilecek dil bilgisine haiz ve çağdaş kolluk norm ve uygulamalarını bilen insan kaynaklarını yetiştirmek amacıyla ABD ve AB üye ülkelerine personel göndermiştir. Emniyet Teşkilatının yürütmekte olduğu hayati öneme haiz birçok projede, alanındaki gelişmeleri dünya bazında takip edebilecek akademik çalışma yapmış personele ihtiyaç duyulmaktadır. 
 
İletişim :
Tel: 312 462 224 85

 

  • Polis Radyosu
  • Kurumsal E-Posta
  • Polsan
  • Polis Eşleri Kaynaşma-Yardımlaşma Derneği
  • İçişleri Bakanlığı
  • BİMER