Şerit Komutlarını Atla
Ana içeriğe atla

 

ULUSLARARASI KURULUŞLAR ŞUBE MÜDÜRLÜĞÜ

 

Uluslararası Kuruluşlar Şube Müdürlüğü aşağıda belirtilen alanlarda görev alanına giren konularda faaliyetlerini yürütmektedir.
 
Emniyet Genel Müdürlüğü hizmetlerinin geliştirilmesi, güçlendirilmesi ve daha etkin düzeyde yerine getirilmesi amacıyla uluslararası kuruluşlara yönelik yapılacak gezi, toplantı, görüşmelere ilişkin plan ve programların hazırlanmasına ait hizmetleri ilgili birimlerle koordineli bir şekilde yerine getirir.
 
İşbirliği amacıyla ilgili uluslararası kuruluşlarla yapılacak etkinliklere Emniyet Genel Müdürlüğü adına katılacak personelin ilgili dairelerin uzmanlık alanları dikkate alınarak belirlenmesi, heyet veya komisyonun oluşturulması ile yurtdışına görevlendirilmesini sağlar.
 
Yurtdışına düzenlenecek faaliyetlere ilişkin olarak Teşkilata gelen tekliflerin Genel Müdürlük Makamına arz edilmesi, katılımın uygun görülmesi halinde ilgili birimlerin görüşleri doğrultusunda ilgili dairelerin uzmanlık alanları dikkate alınarak katılımcıların belirlenmesi ve yurtdışı görevlendirmelerin yapılmasını temin eder.
 
Genel Müdürlüğümüzün görev alanına giren konularda ilgili birimlerle koordineli olarak toplantı, konferans, eğitim, gezi ve benzeri faaliyetler tertip eder.
 
Uluslararası ilişkiler kapsamında kurum ve kuruluşlar ile işbirliğini sağlar ve koordine eder.
 
Genel Müdürlüğümüzün, ilgili uluslararası kuruluşlar ile teknik düzeyde işbirliği hizmetlerinin tesisini ve etkin bir şekilde yürütülmesini sağlar.
 
İletişim :
Tel: 312 462 224 63
 
  • Polis Radyosu
  • Kurumsal E-Posta
  • Polsan
  • Polis Eşleri Kaynaşma-Yardımlaşma Derneği
  • İçişleri Bakanlığı
  • BİMER