Şerit Komutlarını Atla
Ana içeriğe atla

  

ULUSLARARASI POLİS İŞBİRLİĞİ ŞUBE MÜDÜRLÜĞÜ
 
Uluslararası polisiye işbirliğine hukuki zemin oluşturan ve işbirliğinin esas ve usullerini belirleyen ikili ve çok taraflı anlaşma, protokol ve diğer hukuki belgelerin, 244 sayılı kanuna uygun ve Dışişleri Bakanlığı ile koordineli olarak hazırlanması, müzakere edilmesi, imzalanması ve uygulanmasını temin etmek,
Yabancı ülke heyetleri ile yapılacak resmi müzakereler öncesinde ilgili kurum/kuruluş ve Daire Başkanlıklarının görüşlerini toplamak, gündem ve görüşmeler sırasında ihtiyaç duyulabilecek tüm bilgileri hazırlamak, müzakereler sırasında hazır bulunmak ve sonuçlarına göre gereğini yapmak,
Genel Müdürlük hizmetlerinin geliştirilmesi, güçlendirilmesi ve daha etkin düzeyde yerine getirilmesi amacıyla yabancı ülke polis teşkilatlarına yönelik yapılacak gezi, toplantı, görüşme ve eğitim faaliyetlerine ilişkin plan ve programların hazırlanmasına ait hizmetleri ilgili birimlerle koordine sağlamak suretiyle yerine getirmek,
İlgili ülkelerin Güvenlik Teşkilatları yetkililerinin Türkiye'ye geliş ve gidişlerinde, yapılacak toplantı ve görüşmelerde Genel Müdürlüğe ait hizmetleri, verilecek emirler doğrultusunda yürütmek,
 
Genel Müdürlüğün yabancı heyetler ve temsilcilerle resmi görüşmelerinin protokol esasları çerçevesinde devletin dış politikasına uygun ve etkin bir şekilde yürütülmesini sağlamak görevlerini yerine getirmektedir.
 
 
Tel: 0 312 462 224 52
email: upi@egm.gov.tr  
 
  • Polis Radyosu
  • Kurumsal E-Posta
  • Polsan
  • Polis Eşleri Kaynaşma-Yardımlaşma Derneği
  • İçişleri Bakanlığı
  • BİMER